ER&P elektro s.r.o.

Administratívna oblasť

Polyfunkčný areál „Bratislava Business Center I – III“, Plynárenská

Elektroinštalácia, osvetlenie, trafostanica, prípojka 22kV, EPS, systém CANALIS pre stúpačky, 2x bleskozvodná sústava PULSAR + priebežne dodatočné úpravy podľa požiadaviek + prevádzkový servis a údržba celého komplexu

Polyfunkčný areál „Bratislava Business Center IV“, Prievozská 6, Bratislava

Elektroinštalácia, vonkajšie a vnútorné osvetlenie, trafostanica 22kV 2×1000 kVA SCHNEIDER, systém CANALIS pre stúpacie vedenia, 4x bleskozvodná sústava PULSAR, dieselagregát + zálohované rozvody + priebežne dodatočné úpravy podľa požiadaviek + prevádzkový servis a údržba celého komplexu

ORANGE (GLOBTEL), a.s.

Kompletná elektroinštalácia v kancelárskych a technologických priestoroch v rámci nadštandardu Bratislava Business Center I., II., III., IV., zálohované rozvody + dieselagregát + priebežne dodatočné úpravy podľa požiadaviek

Administratívne centrum LINDNER, Bratislava

Kompletná silová elektroinštalácia a osvetlenie

APOLLO Business Center , Prievozská ul., Bratislava

Obchodné a administratívne centrum – kompletná realizácia elektroinštalácie

City Business Center , Karadžičova ul., Bratislava

Obchodné a administratívne centrum – kompletná realizácia elektroinštalácie

Forum Business Center I, nárožie križovatky Bajkalská a Prievozská, Bratislava

Obchodné a administratívne centrum – kompletná realizácia elektroinštalácie

Scroll to Top