ER&P elektro s.r.o.

Fotovoltika

Čo ponúkame

Fotovoltické systémy sú obľúbenou voľbou pre výrobu obnoviteľnej energie. Aby ste zabezpečili maximálnu účinnosť a životnosť svojho fotovoltického systému, je nevyhnutné pravidelne kontrolovať a revidovať jeho komponenty.

Naši odborníci sa postarajú o to, aby bol váš fotovoltický systém v dokonalom stave. Vykonáme kontroly a revízie fotovoltických panelov a zistíme stav stárnutia káblov pomocou merania PI a DAR indexov. Taktiež meriame účinnosť fotovoltických systémov, aby sme vám poskytli presné údaje o výkone vášho systému.

Ak hľadáte spoľahlivého partnera pre kontrolu a revíziu vášho fotovoltického systému, obráťte sa na nás. Sme tu pre vás a pomôžeme vám zabezpečiť optimálnu výkonnosť a dlhú životnosť vášho fotovoltického systému.

Naša firma sa zameriava aj na poskytovanie služieb zameraných na kontrolu, revíziu a meranie fotovoltických systémov. Naši technici majú odborné znalosti a skúsenosti potrebné na to, aby zabezpečili, že váš systém bude v dokonalom stave.

Kontroly a revízie fotovoltických panelov

Pravidelné kontroly a revízie fotovoltických panelov sú dôležité pre zachovanie ich optimálneho výkonu a životnosti. Naši technici sú vyškolení na to, aby identifikovali potenciálne problémy a defekty a mohli ich opraviť skôr, ako sa stane niečo vážnejšie. Vykonávaním pravidelných kontrol a revízií vám pomôžeme minimalizovať riziko výpadkov a predĺžiť životnosť vašich fotovoltických panelov.

Meranie PI a DAR indexov

PI a DAR indexy sú dva dôležité ukazovatele, ktoré určujú stav stárnutia káblov vo vašom fotovoltickom systéme. Meranie týchto indexov je kľúčové pre zistenie toho, kedy je potrebné káble vymeniť, aby sa minimalizovalo riziko výpadkov a zabezpečila sa spoľahlivá prevádzka systému. Naši technici sú vybavení nástrojmi na meranie PI a DAR indexov a pomôžu vám zabezpečiť, že vaše káble budú v optimálnom stave.

Meranie účinnosti fotovoltických systémov

Meranie účinnosti fotovoltických systémov je nevyhnutné pre zistenie, ako dobre sa váš systém vysporiadal s produkciou energie v priebehu určitého obdobia. Naši technici používajú špecializované nástroje na meranie účinnosti vašich fotovoltických systémov, aby sme vám poskytli presné informácie o tom, ako dobre váš systém pracuje. Tieto informácie vám umožnia optimalizovať výkon vášho systému a maximalizovať jeho výstup.

Izolačné schopnosti elektrických káblov, systémov a zariadení ovplyvňujú ich životnosť, energetické straty, bezpečnosť a aj možný vznik požiarov.

Pri fotovoltických systémoch ide o kontrolu izolačnej schopnosti káblov a zariadení, ktoré zabezpečujú správne prepojenie a fungovanie systému. Ak sú káble a zariadenia poškodené alebo majú nízku izolačnú schopnosť, môže to viesť k energetickým stratám a zhoršeniu výkonu systému. V horšom prípade môže toto poškodenie viesť k úplnému výpadku systému alebo dokonca k požiaru.

Polarizačný index (PI) a dielektrický absorpčný index (DAR) sú dôležité ukazovatele, ktoré sa používajú na meranie izolačných vlastností káblov a iných súčastí fotovoltických systémov.

Ak vlastníte fotovoltický systém a chcete mať istotu, že váš systém je v dokonalom stave, je odporúčané pravidelne vykonávať merania týchto indexov. Meranie PI a DAR indexov je súčasťou kontrol a revízií fotovoltických systémov a umožňuje identifikovať potenciálne problémy a defekty v izolačnej schopnosti káblov a zariadení, ktoré môžu viesť k energetickým stratám, výpadkom systému alebo dokonca k požiarom.

Kontaktujte nás

ER&P elektro, s.r.o je súkromná firma, špecializáciou ktorej sú priemyselné, administratívno-obchodné a domové elektroinštalácie vysokého štandardu a kabelážne systémy, dodávka a montáž trafostaníc do 22 kV.