ER&P elektro s.r.o.

Obchod, služby

Polyfunkčné centrum Petržalka, Bratislava

Najväčšie obchodno-zábavné centrum na Slovensku – kompletná silová elektroinštalácia spoločných priestorov, vnútorné a vonkajšie osvetlenie, aktívna bleskozvodová sústava, hlavná NN rozvodňa, vybrané obchodné priestory.

SUPERMARKET JEDNOTA (TERNO) Bratislava

Petržalka – elektroinštalácia, trafostanica 2×400 kVA + VN rozvodňa MERLIN GERIN, osvetlenie, ozvučenie, prípojnicový systém CANALIS

POLUS CITY CENTER Bratislava

Obchodné a administratívne centrum – kompletná bleskozvodová sústava, participácia na realizácii elektroinštalácie – oživovanie silových rozvádzačov + opravy

SUPERMARKET JEDNOTA (TERNO II) Bratislava

AUPARK – Petržalka – elektroinštalácia, osvetlenie, prípojnicový systém CANALIS

UCI multikino v PC Petržalka (AUPARK), Bratislava

Kompletná silová elektroinštalácia, osvetlenie, trafostanica 2×630 kVA + hlavná NN rozvodňa

AUPARK Shoppning Center Piešťany

Obchodné a administratívne centrum – kompletná realizácia elektroinštalácie

AUPARK Shoppning Center Žilina

Obchodné a administratívne centrum – kompletná realizácia elektroinštalácie

AUPARK Shoppning Center Košice

Obchodné a administratívne centrum – kompletná realizácia elektroinštalácie

Scroll to Top