ER&P elektro s.r.o.

Kontakt

ER & P elektro s.r.o.

Sídlo firmy:
M.R.Štefánika 4280/30
926 01 Sereď

Prevádzka:
Odborárska 52
831 02 Bratislava

Kontakt:
Telefón: +421 2 44458293
Hlavný email firmy: erap@erap.sk

Prevádzkové hodiny:
Pondelok až Piatok: 8:00 – 17:00
Sobota a Nedeľa: zatvorené

Konateľ spoločnosti:
Marián PAVLOVIČ marian.pavlovic@erap.sk


Poverený zastupovaním:
Ing. Dominika GALANDOVÁ [riaditeľ] – riaditel@erap.sk
Technické oddelenie:
Ing. Peter Poništ [projektový manažér] – peter.ponist@erap.sk
Ing. Patrik Benian [projektový manažér] – patrik.benian@erap.sk
Ing. Juraj Hric [projektový manažér] juraj.hric@erap.sk 
Arnold Bencz [elektrotechnik špecialista] – arnold.bencz@erap.sk
Projekcia a rozpočty: rozpocet@erap.sk
Daniel Hmirák [rozpočty, cenové ponuky] – daniel.hmirak@erap.sk
Ing. Dominik Čopák [rozpočty, cenové ponuky] – dominik.copak@erap.sk

Ekonomické oddelenie:
Ing. Eva Aľušíková [finančný kontrolór] – eva.alusikova@erap.sk
Bc. Silvia Pokoraczká [asistent ekonomického oddelenia] – silvia.pokoraczka@erap.sk
Scroll to Top