ER&P elektro s.r.o.

Aktívne bleskozvody

Ministerstvo kultúry SR

Bleskozvodná sústava PULSAR

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Bleskozvodná sústava PULSAR

Ministerstvo financií SR

Bleskozvodná sústava PULSAR

Poštová banka a.s., Gorkého ul.

Bleskozvodná sústava PULSAR

Konsolidačná banka Bratislava

Bleskozvodná sústava PULSAR

Slovenská sporiteľňa a.s. - pobočky v býv. Zsl. kraji

Bleskozvodná sústava PULSAR

SONY Slovakia, Trnava

Bleskozvodná sústava PULSAR

TV Markíza

Bleskozvodná sústava PULSAR

Hotel CARLTON, Bratislava

Aktívna bleskozvodová sústava

Polyfunkčný objekt J&T – Westend Tower – Dúbravská cesta 2

Bleskozvodová sústava

PULSAR
AUPARK – Polyfunkčné centrum Petržalka, Bratislava

Bleskozvodová sústava PULSAR + kompletná uzemňovacia sieť

Scroll to Top