ER&P elektro s.r.o.

ELEKTROINŠTALÁCIE

Čo ponúkame

ER&P elektro, s.r.o. je súkromná firma, špecializáciou ktorej sú priemyselné, administratívno-obchodné a domové elektroinštalácie vysokého štandardu a kabelážne systémy, dodávka a montáž trafostaníc do 22 kV.

Návrh, dodávka a montáž zbernicových rozvodných systémov v priemysle, montáž aktívnych bleskozvodov a ochrana budov pred nežiadúcimi prepätiami, výroba rozvádzačov, kabelážne systémy pre komunikačné zariadenia (štrukturované kabelážne systémy, počítačové a terminálové siete, telefónne rozvody, rozvody pre elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS), poplachové systémy narušenia (EZS), kamerové a anténne systémy, ozvučenie a ostatné priemyselné kabelážne siete) a obchodná činnosť súvisiaca s elektroinštaláciami.

 

Aktivity firmy smerujú k zabezpečeniu komplexného riešenia rozvodov elektrickej energie a komunikačných rozvodov v budovách, resp. objektoch. Za týmto účelom má firma vybudované silné zázemie v dodávkach technológií povrchovej i podpovrchovej inštalácie akýchkoľvek káblových rozvodov s možnosťou dodávky koncových zariadení podľa konkrétnych potrieb užívateľa.

Pre zabezpečenie vysokej kvality inštalácie má firma zabezpečenú podporu dodávateľov špičkových komponentov pre inštalácie rôzneho druhu.

Vykonávame napäťové s plášťové skúšky

(KENOTRONOVANIE) skúšobným zdrojom MEGGER VLF SIN – 45 až do 45 kv

ESG NT

prísroj na lokalizáciu zemných spojení a plášťových porúch na kábloch

Scroll to Top